لیست بخشنامه ها

عبارت مورد جستجو :
شماره بخشنامه تاریخ خلاصه ای از متن بخشنامه -
1396/08/15

اسامی استادان راهنماو مشاورمقطع کارشناسی ارشد به شرح ذیل می باشد.

دریافت فایل
1394/07/30

شیوه نگارش پایان نامه

دریافت فایل
1395/04/24

راهنمای ثبت نام دانشجویان مشروطی و اتمام سنوات در سامانه کمیسیون موارد خاص استان

دریافت فایل
1394/06/30

فرم مجوز دفاع از پایان نامه

دریافت فایل
95/11/30

فرم انصراف از ارائه مقاله

دریافت فایل
95/11/30

فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد

دریافت فایل
94/07/30

فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه  کارشناسی ارشد

دریافت فایل
94/07/30

درخواست تعیین استاد راهنما

دریافت فایل
94/07/30

تاییدیه انجام اصلاحات اعلام شده توسط هیات داوران

دریافت فایل
94/07/30

فرم حق مالکیت اتر برای پایان نامه تحصیلات تکمیلی

دریافت فایل
94/07/30

فرم اصالت اثر برای پایان نامه تحصیلات تکمیلی

دریافت فایل
94/07/30

ثبت نام در ایران داک جهت      1-ثبت پرپوزال               2- ثبت پایان نامه دفاع شده

دریافت فایل
1396/11/01

فرم پروپوزال رشته هاي ارشد

دریافت فایل
138715/و 1391/07/22

آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته

دریافت فایل
21/154 1388/1/19

آيين نامه ارشد

دریافت فایل
[| 1 |]