ارتباط با ما - کد صفحه : 34

آدرس موسسه:ساری-میدان خزر-کیلومتر 10جاده دریا

تلفن تماس:01133685768 -01133685221

شماره نمابر:01133685025

پایگاه اطلاع رسانی:saroyeh.ac.ir

آدرس پست الکترونیک:info@saroyeh.ac.ir

کدپستی:4818163993

صندوق پستی:48175914