951 - کد صفحه : 94

تقویم آموزشی نیمسال اول 96-95 موسسه آموزش عالی سارویه

 

ثبت نام و انتخاب واحد

14 تا 18 شهریور ماه 95

شروع کلاسها

27 شهریور ماه 95

حذف و اضافه

4 تا 5 مهر ماه 95

پایان کلاسها

16 دی ماه 95

شروع امتحانات

18 دی ماه 95

پایان امتحانات

30 دی ماه 95

 

شروع انتخاب واحد