952 - کد صفحه : 98

تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95 موسسه آموزش عالی سارویه

 

ثبت نام و انتخاب واحد

10 تا 13 بهمن ماه 95

شروع کلاسها

16 بهمن ماه 95

حذف و اضافه

26 تا 27 بهمن ماه 95

پایان کلاسها

18خرداد ماه 96

شروع امتحانات

20 خرداد ماه 96

پایان امتحانات

1 تیر ماه 96