961 - کد صفحه : 94

تقویم آموزشی نیمسال اول 97-96 موسسه آموزش عالی سارویه

 

ثبت نام و انتخاب واحد

19 تا 22 شهریور ماه 96

شروع کلاسها

25 شهریور ماه 96

حذف و اضافه

8 تا 9 مهر ماه 96

پایان کلاسها

14 دی ماه 96

شروع امتحانات

16 دی ماه 96

پایان امتحانات

28 دی ماه 96

 

شروع انتخاب واحد