962 - کد صفحه : 98

تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96 موسسه آموزش عالی سارویه

 

ثبت نام و انتخاب واحد

10 تا 13 بهمن ماه 96

شروع کلاسها

14 بهمن ماه 96

حذف و اضافه

28 تا 30 بهمن ماه 96

پایان کلاسها

24خرداد ماه 97

شروع امتحانات

26 خرداد ماه 97

پایان امتحانات

7 تیر ماه 97