اخبار پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی غیردولتی_غیرانتفاعی سارویه - کد خبر : 206 مورخ:[1392-02-23 09:52:01]

»
»اردوي راهيان نور91

اردوی راهیان نورهر ساله اسفند ماه شور عجیبی در دلهای حیران می افکند .

چاپ این صفحه

طبق سنوات گذاشته ، در اسفند ماه ، اردوی راهیان نور به مقصد مناطق جنگی جنوب کشور عازم گردید .

این اردو به مدت 5 روز و به سرپرستی خانم الهه لشکری فرمانده محترم پایگاه بسیج دانشجویی شهید بهرامی انجام گردید .