اخبار پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی سارویه - کد خبر : 509 مورخ:[1396-10-13 05:51:01]

»
»اطلاعیه تحویل پروژه درس های استاد اکبرپور
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

اطلاعیه تحویل پروژه درس های استاد اکبرپور

قابل توجه دانشجویان:

زمان دفاع و تحویل پروژه درسهای استاد اکبر پور به شرح ذیل می باشد:

ردیف

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

شماره کلاس

1

پروژه بتن

چهارشنبه

1396/11/18

12ظهر

 

 

202

2

پروژه تخصصی

چهارشنبه

1396/11/18

10 صبح

3

نرم افزار مهندسی

چهارشنبه

1396/11/11

10 صبح

4

آزمایشگاه بتن

چهارشنبه

1396/11/11

9 صبح

5

سمینار

(دانشجویان رشته راه و ترابری)

     چهارشنبه  

    شنبه

1396/11/04               1396/11/07

9 صبح

6

سمینار

(دانشجویان رشته ژئوتکنیک، سازه و زلزله)

شنبه

1396/11/14

10 صبح

 

                                           باآرزوي موفقيت-واحد آموزش موسسه سارويه