اخبار پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی سارویه - کد خبر : 574 مورخ:[1398-08-12 09:17:01]

»
»اطلاعیه
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

اطلاعیه:

بدلیل استعفای آقای محمد یوسفی و آقای توحید محمدی تغییرات ذیل در امور آموزشی بوجود آمده است:

1-آقای دکتر عزیزپور ریاست محترم موسسه سارویه موقتا امور مربوط به معاونت آموزش را بر عهده گرفتند.

2-آقای علی اکبر صادقیان با حفظ سمت معاونت اداری و مالی بعنوان مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی (امور آموزشی) منصوب شدند.

3-سرکار خانم آرزو یزدانی بعنوان کارشناس امور پژوهشی و پایان نامه ها منصوب شدند.

4-سرکار خانم دکتر اکبرپور به سمت مدیر پژوهش و تحصیلات تکمیلی (امور پایان نامه) منصوب شدند.

    

                                 باآرزوي موفقيت-موسسه سارويه