اخبار پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی سارویه - کد خبر : 487 مورخ:[1396-06-13 07:21:01]

»
»اطلاعیه1 دانشجویان جدیدالورود
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

اطلاعیه دانشجویان جدیدالورود

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد:

ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد از تاریخ 96/6/13 شروع خواهد شد، از داوطلبان خواهشمند است از تاریخ یاد شده تا پایان وقت اداری 96/6/15 به موسسه مراجعه نمایند.

                                                      باآرزوي موفقيت- موسسه سارويه