اخبار پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی سارویه - کد خبر : 602 مورخ:[1399-04-12 08:18:01]

»
»برنامه تشکیل کلاس های نیمسال 1400-1399
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان:

برحسب مصوبه مورخه 99/4/11 شورای آموزشی موسسه، به حول و قوه الهی برنامه تشکیل کلاس های کلیه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 99-98 و ماقبل آن در نیمسال اول 1400-1399 به شرح ذیل خواهد بود:

الف- یکماه اول شروع سال تحصیلی، کلاسها بصورت حضوری برگزار خواهد شد.

ب- ماه دوم بصورت مجازی با رعایت دستورالعملی که اساتید ارائه خواهند نمود.

ج- از ماه سوم تا پایان ترم کلاس ها بصورت حضوری برگزار خواهد شد.

   

                                 باآرزوي موفقيت-روابط عمومی موسسه سارويه