اخبار پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی غیردولتی_غیرانتفاعی سارویه - کد خبر : 205 مورخ:[1392-02-23 09:43:01]

»
»جشن روز مهندس

بمناسبت سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس جشنی برای دانشجویان گروههای فنی مهندسی برگزار گردید .

 

چاپ این صفحه

بمناسبت سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس جشنی برای دانشجویان گروههای فنی مهندسی برگزار گردید .

در تاریخ 5 اسفند سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس ، امور فرهنگی موسسه جشنی برای دانشجویان گروههای فنی مهندسی برگزار نمود که طی آن به دانشجویان معدل اول تا سوم این گروهها و نیز فعالان فرهنگی گروه های فنی جوایزی اهدا شد .

همچنین به دانشجویان ورودی بهمن نیز تبریک گفته و بسته های فرهنگی به کلیه دانشجویان تفدیم شد .