اخبار پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی غیردولتی_غیرانتفاعی سارویه - کد خبر : 145 مورخ:[1391-04-18 12:56:01]

»
»راه اندازي برنامه پرينت دانشجويان در سالن كامپيوتر

نرم افزار پرينت دانشجويان در سيستم هاي سالن كامپيوتر راه اندازي شد.

دانشجويان گرامي مي توانند براي استفاده از پرينتر از امور مالي قبض  شارژ پرينت را دريافت نموده و جهت فعالسازي آن به خانم انوري مراجعه نماييد.

چاپ این صفحه

نرم افزار پرينت دانشجويان در سيستم هاي سالن كامپيوتر راه اندازي شد.

دانشجويان گرامي مي توانند براي استفاده از پرينتر از امور مالي قبض  شارژ پرينت را دريافت نموده و جهت فعالسازي آن به خانم انوري مراجعه نماييد.

ضمنا براي استفاده ازسيستم هاي سالن كامپيوتر با كلمه ي عبور شماره دانشجويي و رمز ورو كد ملي وارد شويد.

 

 

                                                                                                                                           واحد انفورماتيك