اخبار پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی سارویه - کد خبر : 596 مورخ:[1399-03-08 04:14:01]

»
»زمان امتحانات نیمسال 982
چاپ این صفحه

 دانشجوی عزیز

برحسب مصوبه مورخه 99/3/7 مدیران گروههای آموزشی به اطلاع میرساند:

-زمان شروع امتحانات از تاریخ  99/3/31 و محل آن در موسسه آموزش عالی غیردولتی سارویه بصورت کتبی می باشد


لازم به ذکر است در برنامه امتحانی فقط تاریخ جابجا خواهد شد ولی دروس در ایام هفته ثابت می باشد.

 


                                         باآرزوي موفقيت- موسسه سارویه