اخبار پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی سارویه - کد خبر : 482 مورخ:[1396-04-17 07:01:01]

»
»زمان امتحان(عملی) پایان ترم درس نرم افزار مهندسی و متره دکتر اکبرپور
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

زمان امتحان(عملی) پایان ترم درسهای نرم افزار مهندسی و متره و برآورد دکتر اکبرپور

 

قابل توجه دانشجویان :

    زمان امتحان عملی پایان ترم درس های نرم افزار مهندسی و متره برآورد، دکتر اکبرپور روز شنبه مورخه 1395/04/31  ساعت 10 صبح در سایت برگزار می گردد.

 

 

 

                                                                    باآرزوي موفقيت-امور آموزش موسسه سارويه