اخبار پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی سارویه - کد خبر : 597 مورخ:[1399-03-17 08:16:01]

»
»کارت جلسه امتحانات
چاپ این صفحه

 دانشجوی عزیز

 

کارت امتحانات نیمسال 982 فعال می باشد جهت دریافت به پرتال دانشجویی خود مراجعه نمایید.

 


                                         باآرزوي موفقيت- موسسه سارویه