مجموعه اخبار مرتبط با » اطلاعيه ها

کلاسهای استاد رزاقی روز دوشنبه مورخ 24 اردیبهشت تشکیل نخواهد شد
1397-02-24 06:06:01
امتحان میان ترم درس "مهندسی پی" استاد رضایی مورخ 25 اردیبهشت ساعت 10.30 برگزار خواهد شد . بارم امتحان 6 نمره و تا پایان مبحث "اکتشافات زیرسطحی" میباشد .
1397-02-20 06:01:01
امتحان میان ترم درس "مکانیک خاک" استاد رضایی مورخ 25 اردیبهشت ساعت 9.15 برگزار خواهد شد . بارم امتحان 6 نمره و تا ابتدای مبحث "محاسبه ی تنش ها در خاک" می باشد .
1397-02-20 05:57:01
1397-02-03 07:58:01
بسمه تعالی اطلاعیه امتحان میان ترم حسابرسی 1 امتحان میان ترم درس "حسابرسی 1 "استاد خانم صادقی مورخ 3 اردیبهشت 97 ساعت 13 برگزار خواهد شد . باآرزوي موفقيت-امور آموزش موسسه سارويه
1397-01-21 07:14:01
1396-12-15 10:45:01
1396-11-24 09:37:01
1396-11-18 08:37:01
1396-11-05 08:19:01
1396-11-03 06:51:01
[| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |]