مورخ:[1394-05-12 06:55:01]
»
»کسب رتبه سطح دومی موسسه آموزش عالی سارویه

بسمه تعالیکسب رتبه سطح دومی موسسه سارویه در بین 269 موسسات غیرانتفاعی کشور را به اعضاء محترم هیات امنا، هیات موسس، اساتید گرامی، کارکنان معزز و دانشجویان عزیز تبریک می گوئیم.

 

 

                                                     روابط عمومی موسسه سارويه