مورخ:[1396-11-02 10:13:01]
»
»اطلاعیه زمان حضور دکتر صالح نژاد در موسسه

بسمه تعالی

اطلاعیه زمان حضور دکتر صالح نژاد در موسسه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد :

جناب آقای دکتر صالح نژاد از اول بهمن ماه روز های پنجشنبه از ساعت 9 صبح جهت پاسخگویی در امور پایان نامه ها در دفتر گروه حسابداری حضور دارند.


                        باآرزوي موفقيت-واحد پژوهش موسسه سارويه