مورخ:[1397-09-08 07:13:01]
»
»اطلاعیه مهلت ارائه پروپوزال

 

اطلاعیه مهلت ارائه پروپوزال

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

براساس ماده 21 آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم سال تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کند. لذا کلیه دانشجویان ترم سوم کارشناسی ارشد جهت اخذ پایان نامه در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 باید پروپوزال خود را حداکثر تا تاریخ 97/9/25 به مدیر پژوهشی(خانم یزدانی) جهت تائید گروه آموزشی تحویل نمایند. در غیر اینصورت تبعات ناشی از آن به عهده دانشجو خواهد بود.

                                  باآرزوي موفقيت-واحد پژوهش موسسه سارويه