مورخ:[1399-02-06 05:14:01]
»
»اطلاعیه امور مالی

 قابل توجه دانشجویان محترم

دانشجویانی که مقرر بود در اسفند 98 با امور مالی تسویه حساب نمایند شایسته است از طریق سایت جهت پرداخت شهریه اقدام نمایند.

 


                                         باآرزوي موفقيت- امور مالی موسسه سارويه