مورخ:[1399-11-05 07:36:01]
»
»اطلاعیه مهم جهت تسویه حساب

بسمه تعالی


قابل توجه دانشجویان:

دانشجویان فارغ التحصیل جهت تسویه حساب فقط روزهای دوشنبه و چهارشنبه به موسسه مراجعه نمایند.

 

   

                                 باآرزوي موفقيت-موسسه سارويه