971 - کد صفحه : 94

تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97 موسسه آموزش عالی سارویه

 

ثبت نام و انتخاب واحد

20 تا 23 شهریور ماه 97

شروع کلاسها

24 شهریور ماه 97

حذف و اضافه

7 تا 9 مهر ماه 97

پایان کلاسها

13 دی ماه 97

شروع امتحانات

15 دی ماه 97

پایان امتحانات

30 دی ماه 97

 

شروع انتخاب واحد