972 - کد صفحه : 98

تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97 موسسه آموزش عالی سارویه

 

ثبت نام و انتخاب واحد

8 تا 11 بهمن ماه 97

شروع کلاسها

15 بهمن ماه 97

حذف و اضافه

23تا25بهمن ماه 97

پایان کلاسها

23 خرداد 98

شروع امتحانات

25خرداد ماه 98

پایان امتحانات

09تیر ماه 98