اخبار پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی سارویه - کد خبر : 555 مورخ:[1397-11-03 07:01:01]

»
»زمان ارائه پروژه تخصصی
چاپ این صفحه

زمان ارائه پروژه تخصصی گروه کارشناسی پیوسته عمران با  استاد اکبرپور 10 بهمن ماه ساعت 10 الی 12 می باشد .