اخبار پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی سارویه - کد خبر : 447 مورخ:[1395-07-28 06:59:01]

»
»قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری (ارشد)
چاپ این صفحه

بسمه تعالیاسامی اساتید راهنمای گروه ارشد حسابداری به شرح ذیل می باشد.

جهت هماهنگی با آدرس ایمیل آنها در ارتباط باشید.

دکتر حسن صالح نژاد                       shs_489@yahoo.com

                                              دکتر محمدجواد زارع               mj.zare@umz.ac.ir

                                                              دکتر ذبیحی                         azabihi95@yahoo.com

 

 

                                                     روابط عمومی موسسه سارويه