لیست بخشنامه ها

عبارت مورد جستجو :
شماره بخشنامه تاریخ خلاصه ای از متن بخشنامه -
99/07/23

استاتید راهنما گروه  مهندسی عمران-ژئوتکنینک 1401

دریافت فایل
99/07/23

اساتید راهنما گروه مهندسی عمران- راه 1401

دریافت فایل
99/07/23

استاتید راهنما گروه( مهندسی عمران- سازه) (مهندسی عمران- زلزله)1401

دریافت فایل
1400/4/16

راهنمای مراحل تصویب پروپزال و دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

دریافت فایل
1400/03/20

فرم گزارش کارآموزی

دریافت فایل
99/7/28

فرم ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد ورودی 99

دریافت فایل
99/5/15

فرم تایید همانندجو

دریافت فایل
1400/04/16

فرم پروپوزال رشته هاي ارشد

دریافت فایل
99/7/23

استاتید راهنما گروه روانشناسی1401

دریافت فایل
99/7/23

اساتید راهنما گروه حسابداری و حسابرسی 1401

دریافت فایل
99/7/23

استاتید راهنما گروه مدیریت1401

دریافت فایل
1399/07/23

فرم درخواست تعیین استاد راهنما

دریافت فایل

فلوچارت مراحل طرح و تصویب پروپوزال پایان نامه دانشجویان ارشد مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی

دریافت فایل
1394/07/30

شیوه نگارش پایان نامه

دریافت فایل
1395/04/24

راهنمای ثبت نام دانشجویان مشروطی و اتمام سنوات در سامانه کمیسیون موارد خاص استان

دریافت فایل
1394/06/30

فرم مجوز دفاع از پایان نامه

دریافت فایل
95/11/30

فرم انصراف از ارائه مقاله

دریافت فایل
95/11/30

فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد

دریافت فایل
94/07/30

فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه  کارشناسی ارشد

دریافت فایل
94/07/30

تاییدیه انجام اصلاحات اعلام شده توسط هیات داوران

دریافت فایل
[| 1 | 2 |]