امور فارغ التحصيلان - کد صفحه : 79

مراحل تسويه حساب فارغ التحصيلان

1-مراحل انجام امور فارغ التحصيلي

1-1 پس از تأييد تکمیل پرونده آموزشي توسط کارشناس رشته، فرم تسويه حساب پس از تکميل که شامل اعلام مدارک داخل پرونده و تاريخ اتمام دوره تحصيل مي باشد به دانشجو تحويل تا با مراجعه به قسمت هاي مختلف به تسويه حساب بپردازد. سپس پرونده به همراه کارنامه کامل به امور فارغ التحصيلان تحويل داده مي شود.

1-2 به همراه داشتن کارت دانشجويي و تحويل آن به مسئول امور دانشجویی جهت ابطال الزامي است.

1-3 به همراه داشتن فيش واريزي به مبلغ 280.000 ريال جهت حق تمبر ، صدور دانشنامه و تاییدیه تحصیلی به شماره حساب 906070030  بانک تجارت به نام موسسه آموزش عالي سارویه الزامي مي باشد.

2-مدارک لازم جهت اقدام امور فارغ التحصيلي

2-1 دريافت تأييديه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي و سه ساله متوسطه جهت دانشجويان مقطع کارداني و کارشناسي پيوسته، تأييديه فارغ التحصيلي مقطع کارداني جهت دانشجويان کارشناسي ناپيوسته الزامي مي باشد.

2-2 اصل مدرک پايه (پيش دانشگاهي و سه ساله متوسطه) ديپلم نظام قديم، موجود در پرونده جهت دانشجويان مقطع کارداني و کارشناسي پيوسته، اصل مدرک کارداني يا گواهي موقت آن جهت دانشجويان مقطع کارشناسي ناپيوسته.

2-3 کپي شناسنامه از تمام صفحات، کپي کارت ملي، کپي کارت پايان خدمت يا کارت معافيت براي آقايان (در صورت دارا بودن) و 4 قطعه عکس موجود در پرونده.

2-4 فارغ التحصيلاني که از دروس معادل سازي استفاده نموده اند حتماً بايد برگه مربوطه در پرونده موجود باشد.

2-5 دانشجويان انتقالي مي بايست کليه مدارک موافقت انتقالي آنها در پرونده موجود باشد.

3-بهره مندان از تسهيلات رفاهي دانشجويان

3-1 دانشجوياني که از تسهيلات وام شهريه دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان استفاده نموده اند موظف به پرداخت 10% کل وام به حساب صندوق رفاه بر اساس فيش بانکي که از مسئول امور دانشجویی دريافت مي کنند مي باشند. ( توجه: مهلت دريافت و پرداخت فيش کمتر از 9 ماه بعد از تاريخ فارغ التحصيلي مي باشد)

3-2 پس از ارسال دفترچه اقساط به دانشگاه، دفترچه به دانشجو تحويل داده مي شود و رسيد اخذ دفترچه بازپرداخت از دانشجو دريافت مي گردد.

4-تحویل مدارک

 4-1به دانشجويان پسر داراي معافيت تحصيلي برگه لغو معافيت تحصيلي تحويل داده خواهد شد.

4-2 به دانشجويان پسر داراي کارت معافيت يا پايان خدمت و دانشجویان دختر یک هفته پس از انجام مراحل تسويه حساب، گواهي موقت فراغت از تحصيل داده مي شود.

آقایان فارغ التحصیل می توانند با ارائه یکی از مدارک زیر نسبت به دریافت گواهینامه موقت اقدام نمایند.

1. برگه اعزام به خدمت در مدت اعتبار آن(قبل از تاریخ اعزام)

2. گواهی اشتغال به خدمت دوره ضرورت از نیروهای نظامی و انتظامی

3. گواهی اشتغال به تحصیل با درج شماره و کپی معافیت تحصیلی

4. گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

5. کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت

تذکر:

 گواهی موقت یا دانشنامه تنها به خود شخص تحویل داده می شود.

برای دریافت دانشنامه گواهی موقت باید مسترد گردد.