ریاست موسسه - کد صفحه : 26

مشخصات فردی

نام:علی اکبر

نام خانوادگی:عزیزپور شوبی

تاريخ و محل تولد:1337-بابل

آدرس ایمیل:azizpour_shoobie@yahoo.com/riasat@saroyeh.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

دکترای رشته مدیریت دولتی(گرایش منابع انسانی) از دانشگاه علامه طباطبایی(1377)

 

سوابق آموزشی

·         مدیریت منابع انسانی(کارشناسی و کارشناسی ارشد)

·         برنامه ریزی نیروی انسانی(کارشناسی ارشد)

·         روابط صنعتی

·         روش تحقیق در مدیریت

·         بودجه ریزی دولتی(کارشناسی و کارشناسی ارشد)

·         تئوریهای سازمان و مدیریت( کارشناسی و کارشناسی ارشد)

·         تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

·         مدیریت رفتار سازمانی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

 

 

 

سوابق اجرایی

·         مدیر آموزش دانشکده علوم انسانی(1374-1369)

·         مدیر گروه آموزشی حسابداری(1374-1372)

·         معاونت اداری و مالی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی(1376-1375)

·         معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم اقتصادی و اداری(1387-1386)

 

 

سوابق پژوهشی

·         مقالات

§         طراحی الگوی اثربخش دانشگاهی

§         سرمایه اجتماعی و نقش آن در گرایش کار آفرینانه سازمانها

§         کارآفرینی استراتژیک در شرک پیمان

·         پروژه ها

§         بررسی نیازمندیهای نسل جوان استان مازندران

§         همکاری در برنامه ریزی آموزشی 20 ساله دانشگاه مازندران

·         آثار علمی منتشر شده یا مقالات ارائه شده در کنفرانسها

§         توانمندسازی مربیان ورزشی ضرورت دیروز،امروز و فردا

§         بیمه الکترونیک،رویکردی نوین در صنعت بیمه،مطالعه موردی ایران

§         دولت الکترونیک،رویکردی نوین در عرصه حکومت داری

§         تبیین نقش و جایگاه مدیریت به هنگام در فرایند تولید و خرید

§         E-Insurance in Developing Countries

§         رویکردهای نوین آموزش و پرورش در دهکده جهانی

§         بررسی و تبیین تئوری حکمرانی خوب

§         نقش توانمندسازی ممیزان مالیاتی در افزایش وصول درآمدهای مالیاتی استان مازندران

 

 

 

پایان نامه ها

راهنمایی بیش از 50 عنوان پایان نامه و پروژه کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی