981 - کد صفحه : 94

تقویم آموزشی نیمسال اول 99-98 موسسه آموزش عالی سارویه

 

ثبت نام و انتخاب واحد

17 تا 27 شهریور ماه 98

شروع کلاسها

30 شهریور ماه 98

حذف و اضافه

6 تا 7 مهر ماه 98

پایان کلاسها

18 دی ماه 98

شروع امتحانات

21 دی ماه 98

پایان امتحانات

3 بهمن ماه 98

 

شروع انتخاب واحد