982 - کد صفحه : 98

تقویم آموزشی نیمسال دوم 99-98 موسسه آموزش عالی سارویه

 

ثبت نام و انتخاب واحد

10 تا 16 بهمن ماه 98

شروع کلاسها

20 بهمن ماه 98

حذف و اضافه

24تا28بهمن ماه 98

پایان کلاسها

22 خرداد 99

شروع امتحانات

24خرداد ماه 99

پایان امتحانات

5تیر ماه 99