اخبار - کد خبر : 694 مورخ:[1403-03-19 09:44:01]

»
»از تاریخ 1403/03/19 لغایت 1403/03/31

قابل توجه دانشجویان عزیز

از تاریخ 1403/03/19 لغایت 1403/03/31 (بازه زمانی امتحانات) کلیه کارهای آموزشی و فارغ التحصیلی انجام نمی شود

باتشکر - امور آموزش

1403/03/19