اخبار پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی غیردولتی_غیرانتفاعی سارویه - کد خبر : 618 مورخ:[1399-10-05 13:43:01]

»
»اطلاعیه امتحانات نیمسال اول 1399-1400
چاپ این صفحه

                                                    بسمه تعالی
قابل توجه دانشجویان عزیز:

۱- برگزاری امتحان مطابق برنامه ارائه شده از سوی آموزش باشد.
۲- هر استاد ،برای درس خود باید مطابق برنامه ارائه  شده از دانشجویان امتحان مجازی بعمل آورد.
۳- مدیران گروه و مسئول آموزش موظفند برگزاری امتحانات را مطابق برنامه هرروز چک نمایند
۴- واحد آموزش موظف است صورتجلسه هر امتحان را تنظیم نموده،و حضور و غیاب نماید.
۵-استاد موظف است یک نسخه از سئوالات امتحانی را به واحد آموزش ارائه دهد.
۶- دانشجویانیکه دو امتحانه می باشند بعد از امتحان اول ، امتحان دوم را شروع نمایند.(سوال جدا طرح گردد)
۷-مدت پاسخگوئی به سئوالات باید از سوی استاد مشخص شود و به دانشجویان نیز ابلاغ گردد.
۸- سئوالات تشریحی را دانشجو روی برگ کاغذ پاسخ داده و سپس عکس آنرا برای شما از طریق واتساپ  ارسال کند
۹- در صورتیکه تعداد دانشجویان زیاد باشداستاد می تواند کلاس را به دو یا چند گروه تقسیم و در دو یا چند گروه مجازی مجزا آزمون را برگزار نماید، زیرا دانشجو در آن روز فقط درس شما را امتحان می دهد.بدین طریق با کمبود پهنای باند مواجه نخواهید شد.
۱۰- هر دانشجو فقط یکبار مجاز به شرکت در آزمون می باشد.
۱۱- استاد یک سوال شفاهی از دانشجویان بعمل آورد تا مطمئن شود دانشجو خودش در آزمون شرکت کرده است و شخص دیگری نیست.(به صورت تصادفی).
۱۲- استاد می تواند با هرگونه تخلف یا سوء استفاده دانشجو از شرایط کنونی در برگزاری آزمون ها برخورد قانونی حداکثری نماید.

در خاتمه مجددا تاکید می شود مدت پاسخگویی به سوالات امتحان بگونه ای تنظیم و محدود باشد که دانشجو فرصت کمک و یا مطالعه کتب درسی را جهت دریافت پاسخ سوال را نداشته باشد.

 

 

 

                                 باآرزوي موفقيت- موسسه سارويه