اخبار - کد خبر : 506 مورخ:[1396-09-16 10:28:01]

»
»جشن روز دانشجو

بمناسبت روز 16 آذر ، جشن ویژه روز دانشجو برگزار خواهد شد.

چاپ این صفحه

از کلیه اساتید ، کارمندان و دانشجویان موسسه دعوت بعمل می آید تا در جشن روز دانشجو مورخ 96/9/22 ساعت 10/30 در سالن اجتماعات موسسه شرکت فرمایند .