اخبار - کد خبر : 668 مورخ:[1401-07-27 05:21:01]

»
»زمان ثبت نام وام صندوق رفاه
چاپ این صفحه

 

 

 ***قابل توجه دانشجویان محترم:

 

زمان ثبت نام وام صندوق رفاه دانشجویان از روز پنجشنبه 21 / 07/ 1401 تا روز چهارشنبه 1401/09/14 می باشد.

 

لذا ضرورت دارد، دانشجویان واجد شرایط نسبت به تقاضای وام در سامانه (پورتال صندوق رفاه) اقدام نمایند.

 

برای اطلاعات بیشتر به آموزش مراجعه بفرمائید.

                                                                                                                                          اداره آموزش موسسه سارویه

                                                                                                                                           1401/07/25