اخبار - کد خبر : 667 مورخ:[1401-07-26 06:08:01]

»
»زمان حضور کارکنان موسسه سارویه (نیمسال اول 1401)
چاپ این صفحه
بسمه تعالی 
 
زمان حضور کارکنان موسسه از روز یکشنبه الی پنجشنبه هر هفته می باشد.
 
یکشنبه و سه شنبه(8-13:30)، دوشنبه و چهارشنبه (15:30_8)
پنجشنبه (15_8)
روزهای شنبه  موسسه تعطیل می باشد.
                                                                                                                          باآرزوي موفقيت-موسسه سارويه