اخبار - کد خبر : 667 مورخ:[1401-07-26 06:08:01]

»
»زمان حضور کارکنان موسسه سارویه (نیمسال اول 1401)
چاپ این صفحه
بسمه تعالی 
 
زمان حضور کارکنان موسسه از روز یکشنبه الی پنجشنبه هر هفته می باشد.
 
یکشنبه و سه شنبه (7:30-13) ، دوشنبه و چهارشنبه (7:30_15)
پنجشنبه (7:30_14:30)
روزهای شنبه  موسسه تعطیل می باشد.
                                                                                                                          باآرزوي موفقيت-موسسه سارويه