اخبار - کد خبر : 63 مورخ:[1390-08-14 15:26:01]

»
»عدم تشكيل كلاس خانم صادقيان
چاپ این صفحه
کلیه کلاسهای استاد زهره صادقيان روز یکشنبه مورخه 15/08/90 تشکیل نمی گردد(کلاس جبرانی متعاقبا اعلام میگردد)
 
                                                                                                                                                     واحد آموزش