اخبار - کد خبر : 69 مورخ:[1390-09-05 12:10:01]

»
»عدم تشكيل كلاس استاد حيدري
چاپ این صفحه

کلیه کلاسهای استاد اكرم حيدري  روز یکشنبه مورخه 6 / 9 / 1390  تشکیل نمی گردد(کلاس جبرانی متعاقبا توسط استاد اعلام میگردد)