اخبار - کد خبر : 261 مورخ:[1392-09-09 06:58:01]

»
»عدم تشکیل کلاسهای استاد الیاسی
چاپ این صفحه

 

بسمه تعالی
عدم تشکیل کلاسهای استاد الیاسی
قابلتوجه دانشجویان رشته حسابداری:
کلیه کلاس های استاد الیاسی روز یکشنبه مورخه 10/9/92 برگزار نمی گردد.
                                               
                                        باآرزوي موفقيت-امور آموزش موسسه سارويه