اخبار - کد خبر : 156 مورخ:[1391-06-08 15:18:01]

»رياست موسسه آموزش عالي سارويه
»دعوت به همكاري از اساتيد بازنشسته داراي مدرك تحصيلي دكترا و يا كارشناسي ارشد
چاپ این صفحه

موسسه آموزش عالي سارويه از اساتيد محترم بازنشسته كه داراي مدرك تحصيلي دكترا و يا كارشناسي ارشد مي باشند در رشته هاي ذيل  تا پايان شهريور ماه دعوت به همكاري مي نمايد.جهت اطلاع بيشتر با شماره تلفن 3522857 تماس حاصل نماييد.

1-حسابداري كليه گرايشها

2-علوم اقتصادي كليه گرايشها

3-مهندسي عمران كليه گرايشها

4-مهندسي صنايع كليه گرايشها

5-مهندسي معماري كليه گرايشها

6-مديريت بازرگاني كليه گرايشها

7-مديريت مالي كليه گرايشها

8-مديريت دولتي كليه گرايشها

                                                 روابط عمومي موسسه سارويه