اخبار - کد خبر : 260 مورخ:[1392-09-09 06:53:01]

»
»جلسه ارائه درس پروژه راه استاد شهرامی نیا
چاپ این صفحه

 

بسمه تعالی
جلسه ارائه  درس پروژه راه  استاد شهرامی نیا
قابلتوجه دانشجویان رشته عمران:
جلسه ارائه پروژه راه  استاد شهرامی نیا  روز چهارشنبه  مورخه 13/09/92 می باشد، لازم بذکر است زمان اعلام شده قابل تمدید نمی باشد. 
                                               
                                        باآرزوي موفقيت-امور آموزش موسسه سارويه