اخبار - کد خبر : 214 مورخ:[1392-03-27 07:01:01]

»
»زمان تحویل درس پروژه و کارآموزی استاد هادیان

 

  زمان ارائه و  تحویل درس  پروژه استاد هادیان روز چهارشنبه مورخه 26/4/92 ساعت 10 
  و زمان تحویل کارآموزی روز یکشنبه مورخه 30/4/92  ساعت 10 می باشد ، لازم بذکر است زمان ارائه شده ، به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
 
                                                                                                                                                   واحد آموزش