اخبار - کد خبر : 521 مورخ:[1397-02-03 07:58:01]

»
»کلاس توجیهی درس های پروژه تخصصی و پروژه سازه های بتن آرمه
چاپ این صفحه قابل توجه دانشجویان مهندسی عمران کلاس توجیهی درس های پروژه تخصصی و پروژه سازه های بتن آرمه استاد اکبرپور روز سه شنبه مورخ 18/2/97 ساعت 12 در کلاس شماره 306 تشکیل می گردد.