اخبار - کد خبر : 180 مورخ:[1391-09-29 11:24:01]

»
»کلاس جبرانی درس تحلیل سازه ها استاد عقیلی
چاپ این صفحه

 

کلاس جبرانی درس تحلیل سازهای استاد عقیلی در 2 جلسه روز پنجشنبه مورخه 30/9/91 و 7/10/91 گروه 2 ساعت 10-8 و گروه 1 12-10 کلاس 101 برگزار می گردد.
                                                                                      
                                                                                           واحد آموزش