اخبار - کد خبر : 31 مورخ:[1390-05-15 12:28:01]

»
»جلسه توجیهی درس پروژه راه
چاپ این صفحه

جلسه توجیهی درس پروژه راه روز چهارشنبه مورخ 26/5/90 ساعت 10 صبح در کلاس شماره 101 برگزار می گردد.

                                                            امور دانشجویی