اخبار - کد خبر : 282 مورخ:[1392-12-08 07:03:01]

»
»جلسه توجیهی پروژه بتن استاد تمجید
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

جلسه توجیهی پروژه بتن استاد تمجید

       قابل توجه دانشجویان عمران

      جلسه توجیهی درس پروژه بتن آرمه استاد تمجید چهارشنبه مورخه92/12/14 ساعت 9 کلاس 203

     برگزار می گردد

 

 

                                                      باآرزوي موفقيت-امور آموزش موسسه سارويه