اخبار - کد خبر : 150 مورخ:[1391-05-12 15:47:01]

»
»کلاس توجیهی پروژه کارگاه تکمیلی ساختمان و کارآموزی عمران-عمران و کارآموزی کارهای عمومی ساختمان
چاپ این صفحه

کلاس توجیهی پروژه کارگاه تکمیلی ساختمان و کارآموزی عمران-عمران و کارآموزی کارهای عمومی ساختمان استاد فروتن در روزهای ذیل برگزار می گردد:

شنبه            14/5/91       ساعت 10 صبح

دوشنبه         16/5/91       ساعت 10 صبح

چهارشنبه    18/5/91        ساعت 10 صبح