اخبار - کد خبر : 142 مورخ:[1391-04-07 15:21:01]

»
»زمان دفاعیه پروژه کارگاه تکمیلی / پروژه بتن/پروژه فولاد
چاپ این صفحه

 

تاریخ دفاعیه پروژه کارگاه تکمیلی استاد رضایی
 28 / 04 / 91 ساعت 10 صبح میباشد.
تاریخ دفاعیه پروژه بتن وفولاد استاد بریمانی
 28 / 04 / 91 ساعت 14:30 عصر میباشد.