اخبار - کد خبر : 78 مورخ:[1390-10-03 11:47:01]

»
»کلاس جبرانی استاد شربتداران
چاپ این صفحه

 

کلاس جبرانی درس اجرای سازه های فلزی وبتنی استاد شربتداران روز چهارشتنبه مورخه
 07 / 10 / 90 ساعت 13:00 الی 15:00 برگزار خواهد شد.
          واحد اموزش