اخبار - کد خبر : 280 مورخ:[1392-12-05 11:48:01]

»
»جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه استاد مدانلو
چاپ این صفحه

 

بسمه تعالی

جلسه توجيهي كارآموزي و پروژه استاد مدانلو

قابل توجه دانشجویان  محترم حسابداري:

جلسه توجیهی استاد مدانلو روز شنبه مورخه92/12/10 ساعت 15 می باشد.                                                  

                                                                         باآرزوي موفقيت-امور آموزش موسسه سارويه